Dlaczego warto skorzystać z terapii zamkniętej w Ośrodku Terapii Uzależnień WakeUp

A mature man standing and talking to other people during group therapy.

Osoba uzależniona słysząc o leczeniu zamkniętym w Ośrodku Terapii Uzależnień bardzo często reaguje zdenerwowaniem. Po części jest to zrozumiałe, ponieważ nikt nie lubi być nagle zmieniać swojego otoczenia, jednak w przypadku leczenia uzależnień, takowe odcięcie/wyrwanie, jest konieczne, gdyż tylko poprzez odizolowanie pacjenta, można sprawić, żeby skoncentrował się on w 100% na terapii, sprawić, żeby pacjent nie myślał o problemach zawodowych, rodzinnych czy też finansowych. Poprzez umieszczenie pacjenta w Ośrodku sprawiamy, że nie jest narażony na kontakt z osobami z którymi spożywał alkohol, nie odwiedza także miejsc w których go kupował. Odizolowanie w naszym Ośrodku sprawi, że Pacjent przetrwa ciężki początkowy okres leczenia w komfortowych, domowych warunkach. Dodatkowo w naszym ośrodku WakeUp zajęcia terapeutyczne czy spożywanie posiłków odbywa się w ściśle określonych porach dnia, dzięki czemu pacjent przestaje funkcjonować w chaosie, który stale towarzyszył jego pijanemu życiu. U nas uczy się planowania dnia i porządkuje swoje życie. Dodatkowo pacjent przebywając na oddziale, przebywa w otoczeniu innych pacjentów i żyje w społeczności terapeutycznej. W bezpiecznym otoczeniu uczy się rozwiązywać konflikty, celebrować radosne momenty bez używania alkoholu. Oddziaływanie grupowe jest najskuteczniejszym z oddziaływań terapeutycznych. W takich warunkach nawiązuje się długoletnie przyjaźnie, które są pacjentowi potrzebne do budowania swojej trzeźwej grupy wsparcia. Ośrodek WakeUp to nie tylko zajęcia terapeutyczne, to także zajęcia rekreacyjno – sportowe, kulturalne i ogólnie relaksujące, które nie tylko świetnie wspierają proces trzeźwienia, ale poprzez które Pacjent uczy się także spędzać wolny czas, bez spożywania alkoholu. Dużą korzyścią leczenia stacjonarnego w naszym Ośrodku jest intensywność terapii, gdyż zajęcia grupowe i warsztaty odbywają się codziennie, dlatego codziennie Pacjent pozostaje w asyście terapeutów i personelu medycznego. Program terapeutyczny jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Manipulacje Alkoholika

Choroba alkoholowa to choroba zakłamania. Alkoholik święcie wierzy w to, że pije bo ma problemy z żoną, z szefem i dlatego, że nie ma problemy finansowe. Prawda jest jednak taka, że alkoholik ma problemy z żoną, szefem i ma problemy finansowe bo pije alkohol. Jest przekonany, że pije kiedy chce i skończy kiedy będzie chciał. System Iluzji i Zaprzeczania tak zakorzenił się w sposobie myślenia alkoholika, że zakłamuje rzeczywistość i manipuluje nie tylko otoczeniem, ale przede wszystkim sobą. W wyniku długoletniego picia osoba uzależniona rozbudowała w sobie marzeniowe planowanie, charakterystyczne dla małych dzieci w pierwszych latach ich rozwoju. System Iluzji i Zaprzeczeń to cała sieć mająca na celu bronić picie. System Iluzji i Zaprzeczeń to:

 • Proste zaprzeczanie: bardzo charakterystycznym zaprzeczeniem jest „Dziś nie piłem”,
 • Minimalizacja: „Wypiłem tylko jedno piwo”,
 • Obwinianie innych: „ Pije bo zdenerwowała mnie żona”
 • Racjonalizowanie: „Wszyscy w Polsce piją”
 • Życzeniowe myślenie: „ Już nigdy więcej się tak nie upije”
 • Marzeniowe Planowanie: „Wyjadę do Anglii, zmienię środowisko, tam nie będę pił”

Powyższy system obronny nie pozwala osobie uzależnionej widzieć swojej choroby, szczerze wierzy w ten sposób myślenia, dlatego manipuluje sobą i otoczeniem. Celem terapii jest rozbrojenie tych mechanizmów obronnych, tak by alkoholik dostrzegł swój problem z alkoholem i zaczął się leczyć.

Osoba uzależniona często manipuluje rodziną by nie ponosić konsekwencji swojego picia. Najczęściej wbija rodzinę w poczucie winy, a także użalając się nad sobą wzbudza litość u żony i dzieci, nie dotrzymuje przyrzeczeń-kłamie. Osoba uzależniona bardzo często wierzy w powyższe manipulacje i jest bardzo przekonująca. Członkowie rodziny którzy nie podjęli leczenia dla osób współuzależnionych z dużą łatwością dają się wciągnąć w te manipulacje, dając tym samym przyzwolenie na dalsze picie uzależnionemu członkowi rodziny. Dlatego tak ważnym aspektem w leczeniu alkoholizmu, jest nie tylko terapia osoby uzależnionej ale także całej rodziny.

Leczenie choroby alkoholowej – dlaczego jest konieczne a sama silna wola nie wystarczy?


Bardzo często osoba uzależniona od alkoholu słyszy od swojej rodziny, „Jakbyś nas kochał to byś nie pił”. To tak samo jakby powiedzieć: „Jakbyś nas kochał to byś nie dostał zawału”. To choroba i to choroba. Rodzina bardzo często robi błąd myśląc, że picie bądź niepicie uzależnionego członka rodziny jest tylko i wyłącznie kwestią silnej woli: chcenia, bądź niechcenia. Bardzo często rodzina uzależnionego wymusza na nim deklaracje niepicia w obecności świadków. Rzeczywistość jest jednak dużo bardziej skomplikowana i powyższe działania nie przynoszą spodziewanych efektów, ponieważ mamy do czynienia z chorobą alkoholową, która jak wszystkie choroby wymaga pracy ze specjalistami.

Na czym polega podstępność choroby alkoholowej? – na tym, że bliscy osoby uzależnionej nie zdają sobie sprawy, że stosuje on magiczno – życzeniowe myślenie, czyli zakłamuje rzeczywistość, żeby nie widzieć skutków swojego picia. Osoba uzależniona przeinacza fakty, tworzy iluzje i stosuje zaprzeczenia, żeby nie przeżywać winy i wstydu związanych z nadużywaniem alkoholu. Po każdej libacji alkoholowej tłumaczy sobie i bliskim, że to był ostatni raz, że od teraz wszystko będzie lepiej. Uzależniony potrafi także wmawiać rodzinie, że znajduje się w takiej sytuacji, pracuje w towarzystwie takich kolegów, że nie ma wyjścia i musi pić.

Osoba uzależniona jest bardzo przekonująca stosując powyższe mechanizmy, ponieważ sama w nie bardzo wierzy. Pijący bywa tak przekonujący, że wikła w te mechanizmy także swoich bliskich, w ten sposób, że oni też zaczynają wierzyć w jego pokrętną argumentację, która sprawia, że cały czas mają nadzieje, że przy pomocy własnej silnej woli upora się on ze swoim piciem, bądź wierzą, że rozwiążą problem za niego. Bardzo często uwikłanie się rodziny w pokrętną logikę osoby uzależnionej sprawia, że zaczynają oni usprawiedliwiać uzależnionego przed otoczeniem, wyręczać go w obowiązkach, ponosić za niego konsekwencję jego picia. Jednak wszystkie powyższe działania i powyższy sposób myślenia sprawiają tylko dalszy rozwój choroby alkoholowej u osoby uzależnionej.

Członkowie rodziny osoby uzależnionej, żeby mu pomóc, muszą zrozumieć, że jego picie nie ma związku z brakiem u niego silnej woli, a błagania ani żaden szantaż emocjonalny nie pomogą. Kluczową sprawą w radzeniu sobie z uzależnieniem jest terapia i żmudna nauka w życia w trzeźwości, nie tylko fizycznej ale także emocjonalnej. Jest to długotrwały i skomplikowany proces, wymagający zaangażowania całej rodziny. Rodzina żyjąca z alkoholikiem jest bowiem silnie uwikłana w proces zaburzeń osoby uzależnionej i dopóki nie podejmie leczenia, nie będzie w stanie w konstruktywny sposób poradzić sobie z problemem.

Leczenie Alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu to długotrwały i skomplikowany proces, który nie może odbywać się w domu bez pomocy specjalistów. Praktycznie nie jest możliwe wyzdrowienie z choroby alkoholowej samemu. Możliwe, że alkoholik samodzielnie zaprzestanie picia, ale na pewno nie zmieni swoich destruktywnych zachowani i alkoholowego sposobu myślenia, co spowoduje powrót do picia, ponieważ u podłoża choroby alkoholowej leżą trudne stany, z którymi osoba uzależniona nauczyła się radzić przy pomocy alkoholu. Najczęściej do stanów tych należą lęki, depresja niepowodzenia w sferze prywatnej bądź w pracy.
Najlepszą obecnie metodą leczenia choroby alkoholowej jest terapia w Ośrodku Terapii Uzależnień. Właśnie u nas, w WakeUp będziesz mógł odbyć intensywną 4 – tygodniową terapię zamkniętą, składającą się z zajęć grupowych i spotkań indywidualnych z terapeutą, w trakcie której uczymy jak sobie radzić z tymi stanami bez konieczności sięgania po alkohol. Należy ponadto zaznaczyć, że leczenie w naszym ośrodku polega na przygotowaniu pacjenta do dalszego samodzielnego radzenia sobie z chorobą alkoholową, a nie na kompletnym wyleczeniu z alkoholizmu, gdyż choroba alkoholowa trwa do końca życia.
Terapia uzależnień to proces, który rozwija się stopniowo i odbywa się etapami. W naszym ośrodku Pacjent przechodzi następujące etapy leczenia:

 • Diagnoza uzależnienia
 • Autodiagnoza – utożsamienie się z chorobą przez pacjenta
 • Uświadomienie skutków, strat powstałych w wyniku picia
 • Praca nad rozpoznawaniem i radzeniem sobie z głodami alkoholowymi
 • Rozpoznawanie i rozbrajanie mechanizmów uzależnienia
 • Praca nad bezsilnością wobec alkoholu
 • Nauka codziennego życia z uzależnieniem
 • Nauka asertywnych zachowań abstynenckich
 • Uczenie się sygnałów ostrzegawczych o nawrotach choroby i nauka radzenia sobie z nimi
 • Uczestnictwo w grupach wsparcia

Ponadto podczas leczenia w naszym ośrodku, będziesz mógł skorzystać z przebogatej oferty zajęć relaksacyjnych, sportowych i kulturalnych w postaci spotkań i warsztatów z ciekawymi i inspirującymi ludźmi.

Aby osoba uzależniona rozpoczęła proces leczenia, bardzo często konieczne jest dużo samozaparcia i wsparcie bliskich/rodziny. Trzeba pokazać osobie uzależnionej jak destrukcyjny wpływ na rodzinę ma jej nałóg. Zdarza się, że działają jedynie groźby. Przyznanie się do alkoholizmu do najtrudniejszy z kroków, jest on jednak konieczny żeby osiągnąć sukces. Jeżeli osoba uzależniona będzie się leczyć na siłę, wbrew sobie to prawdopodobne jest, że poniesie porażkę.


Kolejnym etapem powinno być zgłoszenie się do Ośrodka Terapii Uzależnień. Osoby chętne i zmotywowane do leczenia nie potrzebują skierowania. Wystarczy się z nami skontaktować telefoniczne lub e-mailowo, by można było rozpocząć zmianę swojego życia.

Czy sam detoks wystarczy, aby wyjść z uzależnienia?

Detoks alkoholowy jest niewątpliwie ważnym etapem w leczeniu choroby alkoholowej. Z reguły jest pierwszym etapem walki, od którego zaczyna się droga trzeźwienia. Detoks jest farmakologicznym sposobem odtrucia organizmu po ciągu alkoholowym, a także złagodzeniem bardzo często zagrażających zdrowiu objawów zespołu abstynencyjnego powstałych po zaprzestaniu picia( są to między innymi drgawki, rozdrażnienie, majaczenie, zaburzenia pracy serca, nudności, bóle głowy). Pomimo, że od detoksu rozpoczyna się proces leczenia i bez przerwania ciągu leczenie nie jest możliwe, to sam detoks nie jest wystarczający do wyleczenia się z choroby alkoholowej.


Alkoholizm ma bowiem swoje źródła głęboko w psychice i sama farmakologia nie wystarczy żeby osoba uzależniona zapomniała o piciu alkoholu. Otrucie alkoholowe usuwa jedynie fizyczne objawy choroby alkoholowej, usuwa alkohol z organizmu osoby uzależnionej, nie zajmując się w ogóle procesami psychicznymi stojącymi za uzależnieniem – do tego konieczna jest terapia uzależnień, która jest procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania osoby chorej. Dopiero podczas terapii możliwe jest wypracowanie nowych schematów zachowania i rozbrojenie mechanizmów uzależnienia. Tylko wytężona praca uzależnionego w grupie i podczas indywidualnych spotkań z terapeutą, umożliwia późniejsze poradzenie sobie w życiu bez alkoholu. Najefektywniejszą formą na początku leczenia jest terapia zamknięta, z której możesz skorzystać podczas pobytu w ośrodku WakeUp. U nas podczas 4 – tygodniowej ciągłej stacjonarnej terapii, bądź podczas zjazdów weekendowych chory będzie miał okazje utożsamić się z chorobą i przyjrzeć się spustoszeniom jakie wywołała w psychice oraz nauczyć się życia bez alkoholu.