Uzależnienie od hazardu
Uzależnienie od hazardu jest to zaburzenie nawyków oraz kontroli impulsów. Rozwija się stopniowo i etapowo. Mechanizmy rządzące hazardem do złudzenia przypominają uzależnienie od alkoholu.

Więcej o terapii

+48 698 030 510

Czym jest uzależnienie od hazardu?

Patologiczny hazard, wg Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10), polega na często powtarzającym się uprawianiu hazardu, który przeważa w życiu człowieka ze szkodą dla wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych.

U podstaw hazardu często leżą praktyczne potrzeby – chęć poprawienia sytuacji materialnej, potrzeba zdobycia środków pieniężnych. U innych decyduje potrzeba podwyższenia adrenaliny. Dla wielu osób siłą napędową patologicznego hazardu jest potrzeba przeżywania silnego napięcia, jakie pojawia się podczas gry. Wygrana zwiększa poczucie mocy i popycha do dalszej gry. Przegrana powoduje zmniejszenie szacunku do siebie i poczucia kontroli oraz niejednokrotnie żądzę odzyskania straty, a te z kolei stymulują do poszukiwania komfortu psychicznego w kolejnych grach.

Fazy przebiegu choroby

 • faza zwycięstw, która związana jest z okazjonalnym graniem oraz snuciem marzeń na temat ogromnych wygranych. Wygrane przyczyniają się do coraz to większego pobudzenia a grający zaczyna sądzić, że on sam ma wpływ na tok gry,
 • faza start, w której grający dokonuje wysokich zakładów narażając się przy tym na duże straty. Zadłuża się zaciągając pożyczki z myślą szybkiego odegrania się lub spłatę wcześniejszych długów,
 • faza desperacji, w której separuje się od znajomych, rodziny, traci pracę a narastające zadłużenie przyczynia się powstania lęku oraz paniki,
 • faza utraty nadziei, w której dochodzi do utraty przyjaciół,  rozpadu rodziny oraz myśli i prób samobójczych,
 • faza odbudowy i zdrowienia, która dotyczy wyłącznie osób podejmujących terapię. Osoba uzależniona od hazardu powoli zaczyna wracać do normalnego trybu życia.

Jak rozpoznać uzależnienie od hazardu?

Do rozpoznania patologicznego hazardu, według ICD-10, konieczne jest wystąpienie poniższych symptomów:
 • silną potrzebę lub poczucie przymusu hazardowego grania;
 • subiektywne przekonanie o istnieniu trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z hazardowym graniem, tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem się od grania oraz nad długością czasu poświęconego na granie hazardowe;
 • występowanie, przy próbach przerwania lub ograniczenia grania, niepokoju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia oraz ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do gry;
 • spędzanie coraz większej ilości czasu na graniu w celu uzyskania zadowolenia czy dobrego samopoczucia, które poprzednio uzyskiwane były w krótszym czasie;
 • postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz grania;
 • kontynuowanie hazardowego grania pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek ze spędzaniem czasu na graniu.

Leczenie uzależnienia w WakeUp

Istotą pracy w naszym ośrodku jest stworzenie pacjentowi takich warunków, na bazie mikro edukacji i treningów oraz ćwiczeń, by sam siebie rozpoznał jako osobę uzależnioną i potrzebującą profesjonalnego leczenia.

Ponadto zajęcia terapeutyczne w ośrodku WakeUp pomagają w przebudowie stylu życia, uczą rozpoznawania i radzenia sobie z przymusem grania, a także zapobiegania występowania nawrotów choroby.

Decydując się na terapię w Ośrodku WakeUp osoba uzależniona ma możliwość skorzystania z najnowocześniejszych metod leczenia choroby prowadzonych przez terapeutów pracujących w różnych nurtach psychoterapii. U nas pacjent może wybrać okres i formę leczenia: stacjonarna terapia czterotygodniowa oraz terapię weekendową (piątek, sobota, niedziela). Dodatkowo po zakończeniu leczenia podstawowego w ośrodku WakeUp, pacjent ma możliwość kontynuowania leczenia w formie terapii pogłębionej, ukierunkowanej na zdobycie wiedzy o nawrotach choroby oraz nabycia umiejętności potrzebnych do życia bez hazardu.

Metody oraz diagnostyka leczenia dobierana jest indywidualnie do każdej osoby, jej problemów oraz potrzeb. Posiadamy wykwalifikowaną oraz kompetentną kadrę, która umożliwi pacjentom odzyskać równowagę. Zapewniamy pełną anonimowość oraz profesjonalną pomoc z uwzględnieniem indywidualnego cyklu leczenia.