Seksoholizm
Odnosi się do nawracającej niemożliwości kontrolowania zachowań seksualnych oraz kontynuowania zachowań pomimo jego szkodliwych konsekwencji.

Więcej o terapii

+48 698 030 510

Czym jest uzależnienie od seksu?

Seks dla osoby uzależnionej jest metodą pozbycia się stresu, ucieczką od nieprzyjemnych uczuć oraz ,,narzędziem ” do rozładowania emocji z jakimi sobie nie radzi.

Objawy choroby

Objawy świadczące o uzależnieniu od seksu to min.:

  • utrata kontroli nad zachowaniami seksualnymi i ich konsekwencjami
  • częste powroty do sytuacji wysokiego ryzyka
  • obsesja i fantazjowanie seksualne jako główna metoda radzenia sobie w życiu
  • rosnąca ilość seksualnych doznań
  • głębokie zmiany w uosobieniu
  • tracenie czasu na fantazje i myśli obsesyjne
  • uporczywe wysiłki by ograniczyć lub przestać uprawiać seks.   

Osoby uzależnione poszukują stale nowych doznań: korzystają z anonimowego oraz płatnego seksu, z pornografii, obnażają się w miejscach publicznych, zadają sobie fizyczny ból w trakcie aktów seksualnych, stosują masturbację z użyciem przedmiotów a także nie obca jest im pedofilia i kazirodztwo.

W konsekwencji powyższych działań i reakcji osoby uzależnione zaniedbują pracę, rodzinę nie są w stanie wywiązać się ze swych obowiązków, ignorują rzeczywistość i ściągają na siebie różne zagrożenia.

                                                                                                                   

Jak możemy Ci pomóc?

Nasz Ośrodek WakeUp uczy  prawidłowego nawiązywania relacji z innymi osobami, powrotu do zdrowego życia eliminując szkodliwe zachowania, które przyczyniły się do powstania tego nałogu. Wiedza i umiejętności zdobywane w Ośrodku WakeUp podczas terapii dotyczące uzależnienia i współuzależnienia, jego mechanizmów oraz nowe techniki radzenia sobie z trudnościami, którym towarzyszy większy wgląd w siebie i rosnąca w związku z nim motywacja do podejmowania dalszych działań – służą trwaniu w życiu bez nałogu i tym samym poprawie jakości życia.

Zapewniamy anonimowość oraz profesjonalną pomoc z uwzględnieniem indywidualnego cyklu leczenia.