Terapia

Więcej o terapii

+48 698 030 510

Realizacja terapii

  • Omówienie programu terapeutycznego jest dokonywane podczas 6 tygodniowego pobytu.
  • Na codziennych sesjach psychoterapii grupowej oraz sesjach psychoterapii indywidualnej rozpatrywane są szczegółowe tematy dotyczące zagadnienia przewodniego.
  • Każdemu pacjentowi zostaje przydzielony terapeuta prowadzący, odpowiedzialny za przebieg całego procesu terapeutycznego w czasie leczenia.
  • Pacjenci uczestniczą w grupach zadaniowych, w czasie których realizowane są zadania indywidualnego planu terapii. Plan terapii stworzony dla każdego pacjenta  to zadania standardowe oraz zadania indywidualne dostosowane do deficytów pacjenta.

Po wykonaniu 6 tygodniowego planu terapii pacjent opuszcza ośrodek realizując terapię pogłębioną w grupach wsparcia pod opieką terapeutów ośrodka. Gdy stan pacjenta nie jest na tyle stabilny, decyzją lekarza oraz na podstawie opinii terapeutów pacjent może kontynuować leczenie w 2 tygodniowym cyklu.

Metody leczenia uzależnień w WakeUp

Terapia grupowa

forma leczenia poprzez kontakt z większą liczbą osób o podobnej lub jednakowej specyfice problemów

Grupy psycho-edukacyjne

umacniający trening pacjenta nastawiony na promowanie świadomości i postawy proaktywnej, dostarczanie narzędzi do obchodzenia się, radzenia sobie i życia z przewlekłą chorobą

Grupy edukacyjne

kompendium wiedzy o uzależnieniach, psychologicznych mechanizmach uzależnienia, fazie nawrotu choroby oraz kryzysach

Warsztaty

zajęcia doskonalące praktyczne umiejętności w obszarze asertywnych zachowań abstynenckich, wzmocnienia poczucia własnej wartości, nauka konstruktywnego radzenia sobie ze stresem

Terapia indywidualna

praca nad osobistymi problemami i deficytami pacjenta

Ergoterapia

połączenie psychoterapii i terapii ruchowej, wzmocnienie obowiązkowości w wykonywaniu prac domowych, aktywizacja i usprawnianie życiowe pacjentów

Zajęcia sportowe

pobudzenie i wzmocnienie aktywności ruchowej pacjentów

Spotkanie edukacyjne

usprawnienie funkcjonowania systemu rodzinnego

Zajęcia edukacyjne dla rodzin pacjentów

poszerzenie wiedzy w tematyce uzależnień i współuzależnień

Terapia pogłębiona

to praca terapeutyczna skoncentrowana na przyszłość w kierunku stopniowego usamodzielnienia się pacjenta w zakresie radzenia sobie z uzależnieniem, wprowadzaniu zmian w życiu i ich utrwalaniu